Vanaf wanneer geldt de minimale dakisolatienorm?

De dakisolatienorm treedt in werking op 1 januari 2015.

De regeling wordt meteen opgenomen van zodra de nieuwe technische verslagen worden gebruikt. Concreet komt er vanaf 1 januari 2013 een opmerking op het technisch verslag wanneer tijdens een woningonderzoek blijkt dat er geen of onvoldoende dakisolatie is. Pas vanaf 1 januari 2015 leidt dit ook effectief tot de toekenning van strafpunten.

De gefaseerde invoering ziet er als volgt uit:

Periode Strafpunten voor daken kleiner dan 16m² met R-waarde lager dan 0,75m²K/W Strafpunten voor daken vanaf 16m² met R-waarde lager dan 0,75m²K/W
1/01/2015 t.e.m. 31/12/2017 1 3
1/01/2018 t.e.m. 31/12/2019 3 9
Vanaf 1/01/2020 9 15

Let op:

Als het dak van een appartementsgebouw niet voldoet aan de vastgestelde minimumnorm, krijgen alle appartementen in het gebouw vanaf 1 januari 2015 evenveel strafpunten. Het dak is immers een gemeenschappelijk deel van het appartementsgebouw en gebreken aan de gemeenschappelijke delen tellen voor alle woningen in het gebouw. Dat betekent dat een gelijkvloers appartement ook strafpunten krijgt wanneer het appartement onder het dak onvoldoende dakisolatie heeft, ongeacht de eigendomssituatie (één eigenaar of gedwongen mede-eigendom als vermeld in artikel 577-3 van het Burgerlijk Wetboek).

Zijn er uitzonderingen op de dakisolatienorm?

Ja, daken kleiner dan 2m² zijn vrijgesteld. En zoals hoger al gezegd, geldt de uitgewerkte regeling enkel voor zelfstandige woningen, en dus niet voor kamers.

© 2016, dakrubber. All rights reserved.