Isolatiepremie 2017 – dakisolatienorm 2020

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn.

Voor alle zelfstandige woningen (= studio, eengezinswoning of appartement) trad de nieuwe Vlaamse dakisolatienorm in werking op 1 januari 2015. De regeling geldt niet voor kamers.

Als minimumnorm wordt een R-waarde voor dakisolatie (of zoldervloerisolatie) van 0,75 m²K/W genomen.

Nieuwbouwwoningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vanaf 1 januari 2006) die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen al aan de dakisolatienorm.

Er werd onlangs beslist, zoals te verwachten was, dat de tegemoetkoming of premie die kon bekomen worden via de energie-leverancier gedaald is voor dakisolatie

Het premiestelsel wordt “vereenvoudigd”

Eenvoudig betekent in dit geval eenvormig. Dus:

  • voor elk type isolatie slechts één premiebedrag;
  • voor elk type isolatie slechts één minimale R-waarde (warmteweerstand).

Maar is dat wel in jouw voordeel? Laten we dat eens bekijken.

Type isolatie Eindfactuur in 2016 Eindfactuur in 2017 Conclusie
Dakisolatie € 6, 7 of 8/m² (met een R-waarde van minstens 3,5, 4 of 4,5 m²K/W) € 6/m² (met een R-waarde van minstens 4,5 m²K/W) € 2/m² minder voor dezelfde R-waarde
Muurisolatie langs de buitenzijde € 15/m² (met een R-waarde van minstens 2 m²K/W) € 15/m² (met een R-waarde van minstens 3 m²K/W) Het minimale energierendement is verhoogd
Muurisolatie langs de binnenzijde € 15/m² (met een R-waarde van minstens 2 m²K/W en uitvoering van de werken onder toezicht van een architect) Nieuwe premie voor dit type isolatie is moeilijk haalbaar
Isolatie van spouwmuren € 6/m² (volgens de normen STS 71-1) € 6/m² (volgens de normen STS 71-1) Voor spouwmuren verandert er niets
Vloerisolatie € 6/m² (met een R-waarde van minstens 1,2 m²K/W) € 6/m² (met een R-waarde van minstens 2 m²K/W) Het minimale energierendement is verhoogd

Concreet brengt de hervorming veranderingen met zich mee:

  • Voor de isolatie van het dak en de zoldervloer: een daling van het premiebedrag;
  • Voor de andere soorten isolatie (behalve spouwmuren): een verhoging van het energierendement en dus een stijging van de prijs per m² voor de materialen.

Uit die twee elementen kunnen we dus concluderen dat de hervorming het geheel eenvoudiger maakt, maar dat ze minder voordelig is voor de consument.

© 2016, dakrubber. All rights reserved.